AML = „ Anti Money Laundering “

AML zákon

Zákon č. 253/2008 Sb., týkající se o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Realitní zprostředkovatel, který je povinnou osobou podle AML zákona, musí určit konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu, který je zodpovědný za komunikaci s Finančním analytickým úřadem. 

Datum publikace článku: 22.02.2023