Změna daně za nabytí nemovitosti

Daň za nabytí nemovitosti se platí při každé koupi či směně nemovitosti. Až do současnosti ji obvykle platil prodávající, od 1. listopadu 2016 ale nastává změna – jejími plátci budou pouze a výlučně kupující.

Původně bylo v plánu také zvýšení této daně, k tomu ale nedošlo. U nejběžnějších úplatných převodů bytů, rodinných domků, chalup, chat či garáží se tak daň z nabytí nemovitosti vypočte jako 4 % ze sjednané kupní ceny. Kupní cena však musí být vyšší než 75 % ceny v daném místě obvyklé, což ověří pracovník finančního úřadu z cenových map a dalších podkladů, které jeho úřad nashromáždil.

Datum publikace článku: 05.09.2016