Informace pro vlastníky z katastru nemovitostí

1.    Služba „sledování změn v katastru nemovitostí“

2.    Informace o vyznačení plomby

 

Konkrétně bude uživatel služby informován o

·       vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou – tj. o zaplombování,

·       provedení vkladu,

·       provedení záznamu nebo

·       zápisu poznámky

ve vztahu ke sledované nemovitosti.

Podmínkou zřízení služby této služby je prokázání totožnosti žadatele.

 

Uživatel si může zvolit, jakým způsobem mu mají být informace o změnách zasílány. Vybrat si může z těchto možností:

·       do datové schránky, nebo

·       elektronickou poštou nebo

·       krátkou textovou zprávou (SMS).

Uživatelé s větším počtem sledovaných nemovitostí mohou informace o změnách odebírat webovou službou.

 

 


Datum publikace článku: 04.09.2018